Документи, регламентуючі роботу шкільних бібліотек

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇСПРАВИ НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ “ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ”

НАКАЗ МОН № 1228 ВІД 22.08.2017 “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ОБЛІК ПІДРУЧНИКІВ І НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ У БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ”
НАКАЗ МОН 14.12.2012 № 1427 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ВИХОВАНЦІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПІДРУЧНИКАМИ ТА НАВЧАЛЬНИМИ ПОСІБНИКАМИ
НАКАЗ МОН №929 ВІД 26.06.2017 “ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ДЕСЯТКОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ В ПРАКТИКУ РОБОТИ БІБЛІОТЕК”
НАКАЗ МОН №340 ВІД 19.04.2017 “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ТИПОВИХ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ В УКРАЇНІ”
КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ МЕРЕЖІ БІБЛІОТЕК ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ МОН УКРАЇНИ № 517 ВІД 13.06.2013 “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ВІД 16 ЛИПНЯ 2007 РОКУ N 44 (ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЗАКЛАДІВ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ)”
ІНСТРУКЦІЯ З ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ
БІБЛІОТЕЧНА СТАТИСТИКА. МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ГОСТ 7.20.2000
ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ОБЛІК ПІДРУЧНИКІВ І НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ У БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
ЛИСТ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ПРО ВІДНЕСЕННЯ ДО БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ
ІНСТРУКЦІЯ З ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
ЛИСТ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ПРО НАРАХУВАННЯ ЗНОСУ НА НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК СПИСАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ З БАЛАНСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТИПОВИХ ФОРМ З ОБЛІКУ ТА СПИСАННЯ
ІНСТРУКЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПОРЯДОК ОБМІНУ
ІНСТРУКЦІЯ З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ
ІНСТРУКЦІЯ про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації
ПАСПОРТ БІБЛІОТЕКИ