Фінансова та бюджетна звітність закладу

Річна довідка про надходження та використання окремих власних надходжень бюджетних установ,отриманих в натуральній формі, за 2023 рік

Пояснювальна записка за І квартал 2024 року

Про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2 м)

Звіт про фінансові результати за І квартал 2024 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2 м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1 м ) за І квартал 2024 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7 м) на 01 квітня 2024 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3 м) за І квартал 2024 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2 м ) за І квартал 2024 року

__()20_1

Довідка про надходження та використання окремих власних надходжень бюджетних установ, отриманих в натуральній формі, за І квартал 2024 року

Баланс на 01 квітня 2024 року

 

Примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік

Пояснювальна записка за 2023 рік

Звіт про фінансові результати за 2023 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2023 рік

Звіт про власний капітал за 2023 рік

Баланс на 01 січня 2024

 

План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2024 рік

План асигнувань загального фонду бюджету на 2024 рік

План асигнувань загального фонду бюджету