Викладання предмету “Захист України”

 

Стаття 17. Захист суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

(Конституція України)

Мета навчального предмета:

– формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту України та системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину патріотичного виховання.

Завдання предмета:

– підготовка учнівської молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

– ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту України, цивільного захисту та охорони життя і здоров’я;

– набуття знань про задачі Збройних Сил України та інших військових формувань, їх характерні особливості; засвоєння основ захисту України, цивільного захисту, основ медичних знань; здійснення психологічної підготовки молоді до захисту України;

– підготовка учнів до захисту України, професійної орієнтації молоді, служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством.

 

 

Нормативно-правові документи вивчення предмету “Захист України”

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про повну загальну середню освіту”

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»

Закон України «Про національну безпеку України»

Закон України «Про основи національного спротиву» № 1702-IX від 01.01.2022 зі змінами від 03.05.2022;

Указ Президента України від 25.03.2021 № 121/2021 «Про Стратегію воєнної безпеки України»

https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661

Указ   Президента   України   від   18.05.2019 № 286/2019 “Про Стратегію національно-патріотичного виховання”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#Text

 Указ Президента України №948/2002 від 25 жовтня 2002. «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді».

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=948%2F2002#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від від 23 листопада 2011 року № 1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 № 1770 «Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей».

https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1770-2000-%EF#Text

Правові основи сучасних Збройних Сил України

https://sites.google.com/site/zahist56/about-me?authuser=0

 

Навчальні програми

Організація освітнього процесу з предмета «Захист України» Навчальною програмою для закладів загальної середньої освіти з предмета «Захист України» 10-11 класів (рівень стандарту), затвердженою наказом МОН України від 03.08.2022 № 698 (далі – Навчальна програма), передбачено вивчення предмета в обсязі не менше 1,5 години на тиждень (або 2 години за умови виділення 0,5 годин з додаткових годин на окремі базові предмети).

До проведення занять з тем, розділів, що додано в оновлену навчальну програму, рекомендуємо залучати досвідчених фахівців відповідних профілів та, за можливістю, організовувати дуальні уроки.

«Захист України. Рівень стандарту». Навчальна програма для 10 – 11 класів закладів загальної середньої освіти (Затверджено та надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698)

Підручники

Дозволяється використовувати підручники, що видані у поточному році та в попередні роки, ураховуючи при цьому зміни в програмах. В освітньому процесі заклади загальної середньої освіти можуть використовувати лише навчальну літературу, що має гриф Міністерства освіти і науки України або висновок «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» відповідною комісією Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Із переліком рекомендованої літератури можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України (https://cutt.ly/7ZYSDcO ) та на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/ ).

Електронні версії підручників розміщено в електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://lib.imzo.gov.ua/ )

Оцінювання результатів навчання учнів

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 13 квітня 2011 р. № 329, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за N 566/19304) (чинні для 6 – 11 класів)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11#Text

Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08. 2013 р. № 1222 із змінами, додаток 2 (чинні для 6 – 11 класів)

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13#Text

Перелік інтернет-ресурсів

 1. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України 
 2. Офіційний веб-сайт Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 3. Офіційний веб-сайт Національної академії педагогічних наук України 
 4. Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України

Перелік корисних інтернет-ресурсів, які можна використовувати для підготовки до уроків з предмета “Захист України” під час змішаної та дистанційної форми організації освітнього процесу

 1. Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України виробник телепрограми на військову тематику «Час Ч»
 2. Щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал МО України «Наука і Оборона”
 3. Відеоматеріали “Основи першої медичної допомоги на полі бою (частина-1)”
 4. Відеоматеріали “Основи першої медичної допомоги на полі бою (частина-2)”
 5. Відеоматеріали “Система національної безпеки України”
 6. Воєнна доктрина України
 7. Військова присяга та військова символіка України
 8. Несення вартової служби

«Стройова підготовка»

 1. Виконання стройового прийому «Автомат на груди»

 1. Виконання стройового прийому «Зброю за спину»

 1. Виконання стройового прийому «Ремінь відпустити»

 1. Стройове положення зі зброєю

 1. Прийоми зі зброєю

 1. Почесна варта

 1. Стройова підготовка МНС

 1. Стройве тренування

 1. Стройові прийоми і рух без зброї

2023/2024 навчальний рік

Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів предмета «Захист України» закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85382/

Методичні рекомендації вивчення предмету “Захист України” у 2023/2024 навчальному році

Розклад проведення навчально-польових зборів учнів 11-го класу П’ятигірського ліцею з 1 квітня по 19 квітня, 26 квітня та 03 травня

Розклад проведення навчально-польвих зборів учнів 11-го класу П’ятигірського ліцею з 1 березня по 22березня, 14 квітня та 28 квітня

Про організацію викладання предмета Захист України у 2023-2024 навчальному році у П’ятигірському ліцеї

Про призначення командирів відділень при вивченні предмета Захист України у 2023-2024

Про організацію та проведення навчально-польових (тренувальних) зборів-занять з учнями 11 класу П’ятигірського ліцею у 2023-2024 навчальному році

Про проведення навчально-польових занять з предмета Захист України з учнями 11 класу